This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here x

Chemicals Solutions. Hos oss stämmer personkemin.

Våra specialister vet hur man hanterar farliga ämnen och ekologiskt krävande produkter. För dem är REACH inte bara ett namn på ett direktiv, de kan verkligen ge besked i alla säkerhetsfrågor.

Dit hör också att processerna finns beskrivna i enlighet med ISO 9001:2000. För att kunna uppfylla alla säkerhetskrav har vi upprättat särskilda lager. Därmed kan ni känna er helt säkra på att era varor tas om hand på bästa sätt.

Vårt utbud för företag inom kemiindustrin:

  • Transporter över hela världen (per väg, sjö, järnväg, flyg).
  • Anpassning till gällande bestämmelser (WMS, ADR, IMO, IATA).
  • Temperaturkontrollerad lagring av råvaror och färdiga produkter enligt kraven i CPR15-2.
  • Ett brett urval av Value Added-tjänster: omförpackning, omfyllning, blandning, påfyllning.
  • Etikettering (streckkod, RFID-taggar).
  • Emballering av farligt gods och VbF-produkter (förordningen om brännbara vätskor).
  • Lagerinventering med fortlöpande uppdatering, åtkomlig dygnet runt, alla dagar.
  • IT-, Internet- och EDI-baserad integrering i befintliga system.

Är du intresserad av våra tjänster? Använd i så fall den här länken för att kontakta oss på önskad ort.

Pharma/Healthcare Solutions.

Varje detalj är viktig när det gäller hälsan. Pharma & Healthcare Solutions.

IT-lösningar.

Vi ger er också tillgång till våra innovativa mjukvarulösningar som kan övervaka er Supply Chain på ett effektivt och proaktivt sätt. IT-lösningar

Skicka gärna era kommentarer.
Er emailadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Kvalitet.

Läs mer om våra kvalitets- och miljöpolicies.

Mer

Personally worldwide.