This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here x

Automotive Solutions. Vi sätter era affärer i rörelse.

En bil består av mer än 10 000 delar. Och var och en av dem ska till en bestämd plats. Då kan det inte skada att ha en partner vid sin sida som kan ge kompetent stöd i det dagliga arbetet.

Gondrand har under lång tid hjälpt underleverantörer till bilindustrin, och vet vilka krav och behov som gäller för denna bransch. Vi samordnar, samtransporterar och levererar i rätt tempo för produktionens behov. Alla moduler når kunden "just in sequence" (JIS). Vi tar fram nya lösningar i nära samarbete med er, lösningar som ger er påtagliga konkurrensfördelar.

Vårt utbud för företag inom bilindustrin:

  • Stöd till upphandling genom Purchase Order Follow-up.
  • Tracking & Tracing samt fortlöpande lagerhantering.
  • Transporter från inköpsmarknaderna (per väg, sjö, järnväg, flyg).
  • Samlastning av enskilda leveranser på utvalda Trans Shipment Points (TSP).
  • Kitting/Bill of Material (BOM) – behovsorienterade leveranser direkt in i produktionen.
  • Uppbyggnad, styrning och optimering av konsignationslager/Vendor Managed Inventory (VMI).
  • Fortlöpande inventering för säkrare varuförsörjning och leveransförmåga.
  • IT-stöd och datanät för ett bättre informationsflöde.

Är du intresserad av våra tjänster? Använd i så fall den här länken för att kontakta oss på önskad ort.

Hisslogistik.

Vi har varit aktiva inom hiss- och byggplatslogistiken under mer än 20 år. Hisslogistik

Logistik.

Vi disponerar över 140'000 m2 specialanpassade lagerutrymmen i olika delar av Europa. Logistik

Kontakta oss.

Vi ser frame mot att få besvara er förfrågan.

Mer

Personally worldwide.