This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here x

Våra logistiklösningar är rakt på sak.

Det blir mer komplext för varje år att upphandla, lagra och distribuera råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter. Fler och fler underleverantörer måste göras delaktiga i produktionsprocessen, på ett kostnadseffektivt sätt.

Därmed blir det också allt svårare att föra samman alla behov och element till en friktionsfritt fungerande process som innefattar upphandling, produktion och leveranser. Våra logistiklösningar är inte bara rakt på sak, de är framför allt förnuftiga. För logistik hänger ihop med logik. Vårt utbud av tjänster täcker era komplexa behov, och vi utarbetar en skräddarsydd lösning. Vi tar tillsammans med er fram ett individuellt koncept, och ger ett effektivt stöd till er Supply Chain Management. Ni behöver bara ha kontakt med en tjänsteleverantör och får alla tjänster från samma plats. Med andra ord: Ni får komfortabla, flexibla och heltäckande logistiklösningar från en enda leverantör.

Vi disponerar över 140'000 m2 specialanpassade lagerutrymmen i olika delar av Europa. Våra logistikcentrum har hel- och halvautomatiska höglager eller blocklager. Dessutom erbjuder vi olika branschanpassade tjänster som exempelvis samförpackning av kosmetika, eller hantering och lagring av farliga kemikalier. Varje logistikcentrum erbjuder också ytterligare Value Added Services.

Vårt utbud inom logistik:

  • Inventering och beställningshantering
  • Plockning
  • Pallastning och märkning
  • Prismärkning
  • Hantering/lagring av farligt gods
  • Temperaturkontrollerad infrastruktur
  • Kvalitetskontroll
  • Just-in-time-leveranser
  • Nationell och internationell distribution

Är du intresserad av våra tjänster? Använd i så fall den här länken för att kontakta oss på önskad ort.

Chemicals solutions.

Hos oss stämmer personkemin. Våra specialister vet hur man hanterar farliga ämnen och ekologiskt krävande produkter.Chemicals Solutions.

Machinery solutions.

Vi hjälper inte bara till med transport av färdiga maskiner, utan vår insats börjar mycket tidigare. Machinery solutions

Personally worldwide.