This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here x

Kvalitet & miljö

Våra framgångar bygger på övertygande kvalitet, hög professionalism och långsiktigt agerande.

Personalutveckling och miljöhänsyn är lika viktiga faktorer som kontinuerlig förbättring av våra tjänster och erbjudanden.

 

 Vi strävar efter

  • att erbjuda våra anställda en säker arbetsmiljö och goda arbetsvillkor;
  • att vidareutbilda våra anställda så att de hela tiden kan utföra sina uppgifter professionellt och säkert;
  • att säkerställa att våra tjänster inte är skadliga för miljön;
  • att ständigt uppfylla våra kunders förväntningar. Detta uppnår vi genom att hela tiden tillämpa våra kvalitetsprinciper.

Vi förbinder oss

  • att ständigt skydda hälsa och säkerhet för våra medarbetare, kunder och leverantörer;
  • att skydda miljön och de samhällen där vi verkar och bor;
  • att fortlöpande förbättra våra tjänster.

Affärsenheterna inom Gondrand-gruppen är certifierade enligt ISO och SQAS, eller enligt egna interna system för kvalitetssäkring. Processerna och de fortlöpande förbättringarna säkerställs genom regelbunden kvalitetskontroll.

Kontakta oss.

Vi ser frame mot att få besvara er förfrågan.

Mer

Nyheter från Gondrand.

Håll dig informerad om de senaste nyheterna.

Mer

Personally worldwide.